"Enter"a basıp içeriğe geçin

COM.TR Alan Adı Başvurusu için Gerekli Belgeler

Com.tr uzantılı alan adınızı kayıt edebilmeniz için aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır.

com-tr-alan-adi-almak

NOT:  Şahıs başvuruları için başvuru ile birlikte nüfus cüzdanı fotokopisinin de iletilmesi gerekmektedir.

 1. Ad-soyad.com.tr için, kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,
 2. Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi,
  • Ticaret odasından alınmış olan “Faaliyet Belgesi”, “Ticari Sicil Belgesi”, “Oda Sicil Kayıt Sureti” ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
  • Türk Patent Enstitüsü’nden alınmış “Marka Tescil Belgesi” ya da “Marka Başvuru Belgesi”,
  • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan alınmış olan “Sicil Tasdiknamesi” ya da “Ticari Sicil Gazetesi”,
 3. Kurumlar veya şirketler için başvuru yapıyorsanız aşağıda belirtilen şekilde farklı belgeler iletmeniz gerekecektir:
  • İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
  • Vakıf, dernek ya da odalar için, “Dernek Tüzüğü”, “Vakıf Senedi” ya da “Kuruluş Kanunu”,
  • Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı’ndan alınmış “Turizm İşletmesi Belgesi”,
  • Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı’ndan alınmış “Seyahat Acentesi İşletme Belgesi”,
  • Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı “Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi”,
  • Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı’ndan alınmış “Televizyon Gösterim Belgesi”
  • Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nden alınmış kayıt tescil belgesi,
  • Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
  • Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış  “Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı”,
  • İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınmış “İrtibat Bürosu Açılım Belgesi”,
  • Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
  • Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
  • Dergi ve gazeteler için, “derginin/gazetenin aslı” ve “Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi”,
  • Süresiz yayınlar için, yayının aslı,
  • İlaç isimleri için, “Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi”,
  • Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
  • Gemiler için, “Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi”
  • Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği” veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan “Fuar İzni Yazısı”
  • Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan “Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi”

Not:  Sistemimizde yer alan, süresi dolan veya dolmuş alan adları için de sorumlu değişikliği işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.